تبلیغات گوگل

امکانات بخش مدیریت پنل گوگل ادوردز

بخش حسابداری

 این بخش شامل سود فروش انتقال پول، کیف پول، پرداختی های فروشندگان و سود فروش سفارش می باشد.

 

بخش فروش

بخش فروش شامل گزارش پرداختی ها و سفارشات است.

بخش اکانت گوگل

در این بخش درخواست انتقال اکانت و مدیریت اکانت ها مدیریت می شود.

کیف پول

بخش کیف پول شامل گزارش های انتقال کیف پول، گزارش های کیف پول و کیف های پول است.

کاربران

این بخش شامل مدارک های تایید حساب کاربران، فروشنده ها و مدیران می باشد.

تیکت ها

بخش تیکت ها از دپارتمان ها و تیکت های فروشندگان تشکیل شده است.

تعاریف اولیه

بخش تعاریف اولیه شامل ارزها، تبدیل ارزها، ارز فروشندگان و تنظیمات می باشد.

گزارش پرداختی ها

در این قسمت نیز می توانید گزارش پرداختی های فروشندگان را مدیریت می کند.

تصاویری از محیط مدیریت پنل گوگل ادورز

امکانات بخش کاربری پنل گوگل ادوردز

پیشخوان

این قسمت شامل آخرین سفارشات، آخرین تیکت ها، نرخ ارزهای قابل ارائه، موجودی کیف پول، محاسبه تبدیل ارزها و… می باشد.

تبلیغات در گوگل

این قسمت از درخواست اکانت گوگل، مدیریت اکانت ها، درخواست انتقال اکانت و شارژ گروهی اکانت ها تشکیل شده است.

تیکت ها

بخش تیکت ها شامل ارسال تیکت و تیکت هایی که ارسال کرده اید و پاسخ داده شده اند است.

پروفایل من

این قسمت از تمام اطلاعات کاربران چه حقیقی و چه حقوقی که شامل نام شرکت ایمیل، شماره تماس، کد اقتصادی و … است، تشکیل شده است.

دیگر امکانات قست کاربران

قسمت کاربران شامل امکانات دیگری از جمله انتقال کیف پول، تغییر کلمه عبور، تایید حساب کاربری، قوانین و مقررات و تماس با پشتیبانی است.

تصاویری از محیط کاربران

Call Now Buttonمشاوره رایگان