02/09/2020
ماژول درگاه پرداخت بانک ملت مجنتو
چالاک سافت

ماژول درگاه پرداخت بانک ملت مجنتو ۲

ماژول درگاه پرداخت بانک ملت مجنتو ۲، ماژولی است که برروی فروشگاه شما نصب ‌شده و نقش یک درگاه پرداخت را روی سایت شما ایفا خواهد کرد.

17/05/2020
ماژول درگاه پرداخت پاسارگارد مجنتو
چالاک سافت

ماژول درگاه پرداخت پاسارگارد مجنتو ۲

با استفاده از ماژول درگاه پرداخت پاسارگارد مجنتو می توانید تمام پرداخت های فروشگاه خود را با درگاه پرداخت پاسارگارد با امنیت کامل انجام دهید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان