نرم افزار برنامه ریزی و مدیریت کار و پروژه

نسخه ۹ نرم افزار برنامه ریزی،زمانبندی و مدیریت کار و پروژه تحت عنوان تجاری OneRemind منتشر شد

 

در این نسخه می توانید گروه های مختلف را برای انجام کارها و پروژه ها ثبت کنید .هر گروه کاری از یک فعالیت،کاربران و مدیر پروژه تشکیل می شود که کاربران برای انجام آن کار(یا پروژه) گزارش انجام را ثبت میکنند این گزارشات قابلیت چاپ و اشتراک بین سایر کاربران پروژه را دارد

 

فعالیت های روزانه To Do list : هر کاربر در طول روز فعالیت های که قرار است انجام دهد را ثبت میکند .در نسخه جدید مدیر می توانید این فعالیت ها را برای کاربران دیگری ایجاد کنید و یا آنرا به سایر کاربران ارجاع دهید و از آنها گزارش انجام و پیشرفت فعالیت را درخواست کند

 

به وسیله قابلیت تقویم سازمانی مناسبت های و رویدادهای مهم شرکت را روی تقویم قرار می دهید.که قابل مشاهده برای همه کاربران نرم افزار است

 

معرفی امکانات مهم نرم افزار

 • اجرای تحت شبکه نرم افزار
 • ثبت کاربران و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر
 • ثبت یادآوری ها
 • ثبت یادآوری ها در بازه های تکرار (یکبار،روزانه ، هفتگی ،ماهانه،سالانه)
 • نمایش یادآوری ها از طریق هشدار در روی سیستم کاربر- مانند حالت تلگرام
 • پرینت لیست یادآوری ها و گزارش انجام آنها
 • نمایش یادآوریهایی که در زمان نمایش سیستم خاموش بوده است
 • تقویم رسمی – با قابلیت نمایش تعطیلات،رویدادها و مناسبت ها رسمی کشور
 • تقویم سازمانی – با قابلیت نمایش تعطیلات و رویدادها و مناسبت های خصوصی شرکت
 • ثبت پروفایل و لیست کارها جهت ثبت گزارش و پیگیری آن
 • ثبت گزارش مربوط به (اشخاص،کارها،پروژه ها و…) و تعیین تاریخ پیگیری بعدی
 • ثبت گزارشات کاری گروهی
 • فعالیت های روزانه TO DO list
 • قابلیت ارجاع کارها
 • مشاهده و مرور گزارشات ثبت شده
 • مشاهده گزارشات در جریان آینده
 • دفترچه تلفن و ثبت شماره تلفن ها و مخاطبین
 • ثبت گروه و زیر گروه برای مخاطبین
 • قابلیت پرینت شماره ها و ورود اطلاعات از اکسل
 • ثبت شماره های ضروری
 • دفترچه یادداشت با قابلیت ایجاد دفترچه یادداشتهای مختلف
 • ثبت گزارش انجام کارها توسط کاربران در دفترچه یادداشت ها
 • پرینت یادداشتها و Import و Export اطلاعات در قالب فایل Word
 • ثبت رویدادهای مهم
 • ثبت گذر زمان –جهت نمایش زمان یک رویداد،پروژه و یا گزارشات
 • تهیه نسخه پشتیبان
 • بازگردانی نسخه پشتیبان

و….